sap

Osnovne funkcionalnosti S4REX softverskog rešenja

 • Centralizacija baza podataka više pravnih subjekata od javnog značaja u data centru lokalne samouprave
 • Povezivanje sa eksternim izvorima podataka
 • Razmena relevantnih podataka između definisanih pravnih subjekata
 • Detekcija neispravnih i nedostajućih podataka postojećih korisnika javnih usluga
 • Detekcija novih potencijalnih korisnika javnih usluga
 • Mogućnost povećanja broja korisnika javnih usluga (fizička i pravna lica)
 • Automatsko poređenja odabranog skupa podataka iz postojećeg poslovnog sistema svakog integrisanog pravnog subjekta sa dostupnim relevantnim skupom centralne baze podataka
 • Mogućnost proširenja CBP sa novim, budućim izvorima podataka
 • Izveštavanje
 • Obezbeđena kontrola pristupa privatnim podacima i svim podacima koji se mogu smatrati kao poslovna tajna
 • Primena najviših sigurnosnih zaštita i autorizacija
 • Sprovođenje bezbednosnih politika u realnom vremenu, preduzmanje proaktivnih mera protiv cybersecurity pretnji
 • Integracija sa ostalim komponentama projekta „pametnog grada“

Primer arhitekture S4REX sistema

SAP

S4REX Benefiti

Profesionalno vršimo usluge razvoja i implementacije softverskih rešenja na vodećim svetskim platformama. Jedan od osnovnih poslovnih ciljeva naše kompanije je razvoj, implementacija, integracija IT sistema kao i podrška softverskim rešenjima razvijenim na vodećim svetskim tehnologijama.

 • Centralizacija baza podataka više pravnih subjekata od javnog značaja
 • Povećanje broja korisnika javnih usluga
 • Kontrola korisnika javnih usluga
 • Značajno povećanje prihoda pravnih subjekata sa pristupom CBP
 • Smanjenje broja reklamacija korisnika javnih usluga
 • Primena najviših sigurnosnih zaštita i autorizacija
 • Pobolјšanje kvaliteta usluga gradskih preduzeća
 • Povećanje zadovoljstva korisnika usluga gradskih preduzeća
KONTAKT

IMATE PITANJE?

Slobodno nam pošaljite poruku