SAP

INTELIGENTNI INFORMACIONI TRANSPORTNI SISTEMI

INFORMACIJA

Prikupljanje informacija primenom inteligentne opreme

KOMUNIKACIJA

Obrada velikih količina podataka

INTEGRACIJA

Integrisanje podataka I snabdevanje its informacijama.

Detaljnije
PROINTER SISTEM BRČKO

Poslovna rešenja

SAP inteligentna preduzeća

Skup aplikacija pruža poslovne mogućnosti koje su komunalnim kompanijama potrebne za poslovanje.

Detaljnije

Probiling

Probiling predstavlja softversko rešenje koje pruža mogućnosti objedinjenog obračuna i naplate usluga kao i upravlјanje potraživanjima prema krajnjim korisnicima usluga

Detaljnije

Aspect

Aspect je modularni ERP sistem za upravljanje resursima poslovnih procesa. Sistem je baziran na Oracle tehnologiji.

Detaljnije

JaNa

Automatizacija procesa nabavke, Praćenje procesa nabavki u svim fazama nabavke, Podela ovlašćenja, monitoring nadležnih službi i revizijski trag u svim fazama procesa, u realnom vremenu

Detaljnije

Bzr

Efektivno i efikasno upravljanje bezbednosšću i zdravljem na radu uz automatsko generisanje izveštaja usaglašenih sa zakonskom regulativom

Detaljnije

SAP TRM

PROINTER Beograd je autorizovani partner i konsultantska kuća za softverska i hardverska rešenja na vodećim svetskim platformama

Detaljnije

E fakture

Softversko rešenje e-Fakture u potpunosti odgovara Zakonu o elektronskom fakturisanju omogućavajući povezivanje korisnika na Sistem Elektronskih Faktura (SEF)

Detaljnije

E sednice

Prilagođeni šabloni koji se mogu ažurirati zadržavajući njihov postojeći izgled, Prilagođeni obrasci i tokovi rada za podnošenje i odobravanje tačaka dnevnog reda

Detaljnije

S4REX

Centralizacija baza podataka više pravnih subjekata od javnog značaja u data centru lokalne samouprave

Detaljnije