sap

Namena softverskog rešenja e-Fakture

Softversko rešenje e-Fakture u potpunosti odgovara Zakonu o elektronskom fakturisanju omogućavajući povezivanje korisnika na Sistem Elektronskih Faktura (SEF), te kreiranje, slanje, primanje i odobravanje elektronskih faktura, kao i praćenje njihovih statusa i prijem obaveštenja na e-mail. Rešenje je moguće integrisati sa svim modernim računovodstvenim softverima i ERP rešenjima korisnika.

Struktura modula e-Fakture

SAP

Ulazne fakture

 • Pregled naloga ulaznih faktura
 • Nalog ulazne fakture
 • Izveštaj ulaznih faktura

Izlazne fakture

 • Pregled naloga izlaznih faktura
 • Izveštaj izlaznih faktura

Šifarnici

 • Status ulaznih faktura
 • Status izlaznih faktura

Sinhronizacija

Aktivna godina

Benefiti

 • Digitalizacija procesa unosa i preuzimanja elektronskih faktura sa portala eSEF
 • Povezivanje postojećeg ERP rešenja sa sistemom upravljanja fakturama
 • Smanjenje mogućnosti nastanka grešaka
 • Evidentiranje svih nastalih promena naloga SEF portala u postojećem ERP rešenju

Profesionalno vršimo usluge razvoja i implementacije softverskih rešenja na vodećim svetskim platformama. Jedan od osnovnih poslovnih ciljeva naše kompanije je razvoj, implementacija, integracija IT sistema kao i podrška softverskim rešenjima razvijenim na vodećim svetskim tehnologijama.

SAP
KONTAKT

IMATE PITANJE?

Slobodno nam pošaljite poruku