INTELIGENTNI INFORMACIONI TRANSPORTNI SISTEMI (ITS) obuhvataju široko područje novih alata za upravljanje transportnim mrežama. Alati ITS-a se zasnivaju na tri ključna pojma:

INFORMACIJA

Prikupljanje informacija primenom inteligentne opreme

KOMUNIKACIJA

Obrada velikih količina podataka

INTEGRACIJA

Integrisanje podataka I snabdevanje its informacijama.

SAP

REŠENJE?

Pružanje inteligentnih transportnih usluga.
 • SISTEM VATRODOJAVE
 • AUDIO SISTEM
 • RADIO SISTEM
 • TELEFONSKI POZIVNI SISTEM
 • PROMETNO INFORMACIJSKI SISTEM
 • SISTEM NADZORA I UPRAVLJANJA
 • TRAFOSTANICAMA
 • COKP
 • SISTEM VENTILACIJE
 • SISTEM RASVJETE
 • VIDEO SISTEM
 • ITS KOMUNIKACIJSKA MREŽA
 • SOFTWARE

REŠENJA

Energetska efikasnost
GPS
Termovizijske kamere

ITS SISTEMI MOGU DATI REŠENJA NA PRAVE PROBLEME I IZAZOVE:

 • Upravljanje i kontrola saobraćaja u realnom vremenu
 • Blagovremeno informisanje o vremenskim uslovima i stanju saobraćajnica
 • Efikasna kontrola saobraćaja i obaveštavanje nadležnih službi
 • Planiranje i racionalizacija troškova održavanja saobraćajnica
 • Smanjenje i prevencija saobraćajnih nezgoda
 • Kontrolni centar sa softverom za nadzor i upravljanje saobraćajem
 • Protok i razmena podataka u realnom vremenu između vozila, operatora i centrale.
 • Kontrola vremenskih uslova na putevima
 • Smanjenje gužvi na putevima
 • Ljudske intervencije na putevima su korišćenjem inteligentnih transportnih sistema automatizovane
 • Sistem meteoroloških stanica
 • Centralizovano upravljanje na otvorenim deonicama autoputeva
 • Sistemi za merenje gabarita vozila
 • Sistem SOS telefona
 • Naplata putarine i brojanje saobraćaja
SAP

Implementacijom kreativnih i idejnih rešenja uz pomoć INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA rešavaju se i daju odgovori na mnoge probleme. Smanjenje nezgoda, grešaka ljudskog faktora i radne snage dovode do povećanja bezbednosti kao i optimizacije drumskog saobraćaja. Pored ovoga ITS sistemi omogućavaju nadzor puteva u realnom vremenu i protok podataka između vozila i operatora.

ITS funkcionalnosti se nadograđuju na klasične funkcije transportnog i saobraćajnog sistema tako da se stvaraju novi vidici i prostori namenjenih rešavanju različitih problema.

EKONOMSKA PROFITABILNOST

Smanjenjenje radne snage i povećanje efikasnosti naplatnih sistema rezultiraju u ekonomičnijim rešenjima i održavanju samih saobraćajnica.

ODRŽIVI RAZVOJ DRUMSKOJ SAOBRAĆAJA

Budućnost je sve bliža i ITS sistemi nas uvode u nju.

Primena inteligentne opreme u saobraćaju omogućava informaciono povezivanje saobraćajne infrastrukture, upravljačkih sistema i svih korisnika u cilju nadzora, upravljanja i planiranja procesima u realnom vremenu.

Prikupljanje podataka od inteligentne opreme u realnom vremenu dovodi do velikih količina podataka na različitim upravljačkim nivoima koji zahtevaju primenu savremenih metoda obrade i analize. Obradom i analizom podataka o svim saobraćajnim procesima dolazi se do novih informacija i znanja koji se kao inteligentne transportne usluge mogu pružiti korisnicima.

Održivi razvoj saobraćaja ne bi mogao da opstane bez ITS sistema.

ENERGETSKA EFIKASNOST

Energetska efikasnost je veoma važan problem 21. veka i samim tim predstavlja i problem saobraćaja. ITS sistemi omogućavaju da se sa što manje resursa i eneregije postigne održavanje i kontrola saobraćaja. Iz ovog razloga je nužno da se na što većem broju saobraćajnica oni implementiraju i tako rezultiraju u boljoj i zelenijoj budučnosti.

NAŠA MISIJA I VIZIJA

Gradeći povezaniju, moderniju i efikasniju infrastrukuru, gradimo bolju budućnost koja je povezana više nego ikada.

KONTAKT

IMATE PITANJE?

Slobodno nam pošaljite poruku